Badghis Province Long Range Weather Forecast Locations:

CITIES
Āb-e Bārīk-e Ghalmanī    Ganah Gol    Owy Mad   
Āb-e Garmak    Gandeh Āb    Padeh-ye Lāgharī   
Āb-e Kamarī    Godām Darreh-ye Ebrāhīm    Padeh-ye Nowkdārī   
Abdol Aḩd Bāy Kamarī    Gol Khāneh    Pahlavān   
Ābshār    Ḩājjī Burān od Dīn Khān    Pāpal   
Ābzī Khodā'ī    Ja`farī    Qal`eh-ye Now   
Acheshkah    Kalān Khāneh    Qīpchāq   
Aḏi S̄āna-i-Wazbi    Kalān Zā'i    Quḏughak   
Alkhan    Kargas Qūl    Salīm Bāy   
Anjīr    Kārīz    Sang Ātesh Bowlogheh   
Bābūlā'ī    Khalīfeh    Sang Ātesh Māmākah   
Bāghak    Khalīshkak    Sangāb Bandī   
Bāghbān    Khamāb-e Sīnī    Sar Bishi   
Balowcheh    Khvājeh Gol Bīd    Senjetak   
Berād    Khvājeh Matī    Sīwān   
Besmellāh    Kowkchā'īl    Tagāb-e Esmā`īl   
Bigūjay    Kūcheh-ye Zard    Tājek   
Chākarān    Mamahkāw    Tāsh Bolāq   
Chelūnak    Mamākaw    Tatah   
Cheshmeh-ye Dūzakh    Mangān    Tēl Qalam   
Dahan-e Gharghaītow    Mīr Marak    Zay Muṟād   
Deh-e Bābūlā'ī    Mobārak Shāh    Zaymat   
Deh-e Towr-e Sheykh    Mollā Karīm    `Abd ol Aḩad Beyg Kamarī   
Deh-e Zang-e Kūcheh    Najak    `Omar Seyyed Khān
Deh-e Zangī     The search bar on top of this page allows you to quickly find a specific location.