Badakhshan Long Range Weather Forecast Locations:

CITIES
displaying page 1 of 3
Afrīj    Chapchī    Finjān   
Āhanah Masjid    Chāshtayzh    Furmurāgh   
Ājūrsh    Chāsnūd    Galah Dur   
Akīn Jān    Chāsnūd-e Bālā    Galbāgh   
Alīw    Chidēk Dur    Gandah Chashmah   
Āmūrn    Chīgh    Gāw Ghumār   
Andarzhīr    Chishūr    Ghajīn Dur   
Andōj    Chowgān Tarāshān    Ghalah Darah   
Aqshīrah    Chūk Sang    Ghār Jawīn   
Arakht    Chumut Ēlgah    Ghazālēw   
Ardar    Dahanah-ye Darah    Ghīwīch   
Aryāb    Dahanah-ye Shālah Darah    Ghumār-e Jar   
Awjī    Darah-ye Pasnyas    Ghūmay   
Bāgh Darah    Darah-ye Şabāḩī    Ghūziw   
Bahār Dūr    Darah-ye Shayr    Gird Āb   
Bahārak    Dārmadār    Gird Bayd   
Bahārestān    Darmārakh    Glēk-e Ēlgah   
Bānēw    Dasht    Imrān Dur   
Bar Kham    Dasht-e Firāq    Ishtakān   
Barah Barah    Dasht-e Lakhsh    Īwīnak   
Barchūd    Dasht-e Pahn    Izriw   
Barghid    Dashtūk    Izwān   
Bāshār    Dēgah    Jighshud   
Bāshdēw    Deh Chowīd    Jirīn Dur   
Bashinj    Deh Murghān    Jōrah-ye Gāwjān   
Bāwar    Deh-e Bālā    Jōy Bār   
Baydūk    Deh-e Biland    Kajlar   
Baykhā    Deh-e Mīsīn    Kalān Ēlgah   
Bēgāw    Deh-e Moghul    Kālar-e Bālā   
Bēsh Dowdug    Deh-e Murgh    Kālarik   
Būdar Darah    Deh-e Qādīān    Kālgī Darah   
Būdarbūn    Deh-e Tagāb    Kamar-e Şaīqān   
Būsht    Dowlat Rabāţ    Kārā Shākh   
Buzkush    Duzd Darah    Kāzakīn   
Chadēw-e Bālā    Ēl Darah    Kazdī   
Chadēw-e Pā’īn    Ēlgah Darah    Kelklēw   
Chākarān    Ētch    Khaīrābād   
Chap Darah    Farghayl-e Bālā    Khālīchōt   
Chap Darah-ye Talik Dasht    Farghayl-e Pā’īn    Kham Chashmah   
Chapar Sērak    Farishtah Jāh    Kham-e Shāhān
1 2 3  NEXT

display all cities on one page or use the search bar on top of this page